Activiteiten (Alvo)

Max. aantal deelnemers: 
25

Elke stadsgids kent het Rubenianum. Maar wat is kennen? Daarenboven kan kennis altijd uitgebreid worden. Bij deze wordt je met dit bezoek aan het centrum in de gelegenheid gesteld om je parate kennis aan te vullen of te hernieuwen.
Het Rubenianum, definitief opgericht in 1962, is een gespecialiseerd studiecentrum over kunst, niet alleen over de barokperiode zoals velen denken, maar over kunst van de late middeleeuwen tot de 18de eeuw én niet alleen in de Nederlanden maar in West-Europa.

Max. aantal deelnemers: 
18

WIJZIGING: 23 APRIL i.p.v. 26 maart 2018
We bezoeken we het Snijders&Rockoxhuis voor een exclusieve rondleiding door de conservator, Mevrouw Van de Velde. Beide panden, met zorg gerestaureerd, behoren tot
het patrimonium van KBC dat het Rockoxhuis al sinds 1977 openstelt als museum. Het concept van het
Rockoxhuis is onder de loep genomen en hertekend. Het Snijdershuis is eraan toevoegd. De leefwereld van hun zeventiende-eeuwse bewoners wordt er opgeroepen met kunstwerken uit de eigen rijke collectie

Max. aantal deelnemers: 
20

Exact één jaar geleden bezochten we deze Dodenakker. Maar door ziekte van Jacques Buermans kon het onderwerp, Wereldoorlog I, niet echt uitgediept worden. Daarom tweede keer, goede keer.
Elke rechtgeaarde stadsgids kent de Antwerpse dodenakker die sedert 1911 ingericht werd als stedelijk begraafpark. Alle overtuigingen, nationaliteiten, gezindten enz… zijn op deze begraafplaats vertegenwoordigd en benadrukken daarmee het kosmopolitisch karakter van de stad.
 

Max. aantal deelnemers: 
18

Gezien de grote interesse hebben we beslist 2 bijkomende rondleidingen te organiseren op 21 maart 2018 om 11 uur en om 14 uur. Gelieve bij betaling duidelijk met am (voormiddag) of pm (namiddag) uw keuze aan te geven. Voor deze bijkomende bezoeken kunnen we helaas geen beroep doen op  de conservator, Mevrouw Van de Velde. Collega Johan Dieleman zal u rondleiden.Beide panden, met zorg gerestaureerd, behoren tothet patrimonium van KBC dat het Rockoxhuis al sinds 1977 openstelt als museum. Het concept van hetRockoxhuis is onder de loep genomen en hertekend. Het Snijdershuis is eraan toevoegd.

Max. aantal deelnemers: 
18

Gezien de grote interesse hebben we beslist 2 bijkomende rondleidingen te organiseren op 21 maart 2018 om 11 uur en om 14 uur. Gelieve bij betaling duidelijk met am (voormiddag) of pm (namiddag) uw keuze aan te geven. Voor deze bijkomende bezoeken kunnen we helaas geen beroep doen op  de conservator, Mevrouw Van de Velde. Collega Johan Dieleman zal u rondleiden.Beide panden, met zorg gerestaureerd, behoren tothet patrimonium van KBC dat het Rockoxhuis al sinds 1977 openstelt als museum. Het concept van hetRockoxhuis is onder de loep genomen en hertekend. Het Snijdershuis is eraan toevoegd.

Pagina's