Woning Lieven Gevaert Militair Provinciecommando

Woning Lieven Gevaert Militair Provinciecommando

Datum: 
donderdag, oktober 26, 2017
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
14:15 uur ter plaatse, Belgiëlei 117
Bijdrage: 
10 euro pp incl drink van de vriendschap
Referentie: 
10-26
Max. aantal deelnemers: 
15
Deelname: 
Enkel voor Stadsgidsen (leden KGvA)
Contactpersoon: 

Op donderdag 26 oktober zijn we te gast bij het Militair Provinciecommando in de woning van Lieven Gevaert. Na een rondleiding die om 14u30 begint, sluiten we ons om 16u aan bij de drink van de vriendschap.
Gevaert (1868-1935) was een autodidact die in 1890 een atelier oprichtte waar hij met ambachtelijke middelen fotopapier maakte. Het kleine familiebedrijf groeide uit en verhuisde meermaals. Met de steun van de Antwerpse zakenman Segers werd in 1894 de firma L. Gevaert & Cie. opgericht. In 1897 vestigde Gevaert zich in Mortsel waar in 1904 de eerste steen gelegd werd van de nieuwe fabriek die zou uitgroeien tot het huidige complex. Kenschetsend voor Gevaerts persoonlijkheid als ondernemer waren zijn sociaal en Vlaams bewustzijn.
Lieven Gevaert woonde met zijn gezin in dit herenhuis aan de Belgiëlei. De imposante woning uit 1912 werd opgetrokken in neoclassicistische stijl. Het is de laatste grote realisatie van architect Jos Bascourt. De voorgevel is opgetrokken in natuursteen. Het interieur van dit herenhuis, eveneens in neoclassicistische stijl, is zeer rijkelijk uitgewerkt. Momenteel wordt de woning gebruikt door het militair provinciecommando.
 

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .