Sint-Bartholomeuskerk Merksem

Sint-Bartholomeuskerk Merksem

Datum: 
zaterdag, oktober 28, 2017
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
ingang kerk vanaf 14.45 uur, aanvang 15.00 uur stipt, Bredabaan 310
Bijdrage: 
5 euro pp
Referentie: 
10-28
Max. aantal deelnemers: 
30
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Omwille van een activiteit van Sant’Egidio in de kerk wordt het aanvanguur voor het bezoek van 14.00 uur naar 15.00 uur verplaatst en wordt het einde van de activiteit verwacht tussen 16.30 en 17.00 uur.
De Sint-Bartholomeuskerk is de hoofdparochiekerk van Merksem. De parochie viert dit jaar haar 800-jarig bestaan. Bewijs hiervoor: een zegel uit 1217 draagt de randvermelding ‘Zegel van de parochiekerk. Sint-Bartholomeus, patroon van Merksem’. In de 15de eeuw is er sprake van een kerk die over de eeuwen heen een turbulente bouwgeschiedenis zal kennen. In kort bestek: herbouw 1615-19, vergrotingen 1767, 1832-33 en 1937-38. Zware vernielingen in 1944-45 en tenslotte heropbouw van 1947 tot 1951.
Aan het interieur werkten mee: Paschier (portiekaltaar), W. Kerrickx (zijaltaar), Pompe (zijaltaar), Struyf (communiebank en preekstoel), Van Baurscheit (torenspits), Stalins en Huet (glasramen).
 
Dit alles en nog veel meer zal u oor- en oogstrelend kond gedaan worden door mevrouw Lia Somers, voorzitster van de Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem, vzw. Aarzel niet, rep u daarheen!

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .