Vernieuwde Leeszaal Museum Plantin Moretus: Conservator Dirk Imhof

Vernieuwde Leeszaal Museum Plantin Moretus: Conservator Dirk Imhof

Datum: 
woensdag, november 15, 2017
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
om 9:45 uur voor de ingang MPM
Bijdrage: 
5 euro pp
Referentie: 
11-15
Max. aantal deelnemers: 
20
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Conservator Dirk Imhof stelt ons de vernieuwde leeszaal voor. U vindt er kostbare oude drukken en handschriften, archiefdocumenten en een rijke verzameling van prenten en tekeningen. Iedere stadsgids zou deze leeszaal eigenlijk regelmatig moeten bezoeken.
De oude bibliotheek bevat ongeveer 25.000 werken gedrukt voor 1800. De verzameling grafiek en tekeningen van het Prentenkabinet biedt een overzicht van oude en moderne Vlaamse meesters, van Rubens tot Ensor, van Jordaens tot Paul Joostens en René de Coninck. In de leeszaal kan u eveneens een uitgebreide moderne bibliotheek met naslagwerken over de geschiedenis van boek en prent raadplegen.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .