Bezoek achter de schermen v/e modehuis: ‘Who’s that Girl?’

Bezoek achter de schermen v/e modehuis: ‘Who’s that Girl?’

Datum: 
dinsdag, december 12, 2017
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
Bijeenkomst aan Frankrijklei 107 14:15 uur, aanvang om 14:30 uur stipt, einde voorzien rond 16:30 uur.
Bijdrage: 
8 euro pp
Referentie: 
12-12
Max. aantal deelnemers: 
20
Deelname: 
Enkel voor Stadsgidsen (leden KGvA)

Dit bezoek laat toe een blik te werpen achter de schermen van een jong modelabel. We worden ontvangen door Catherine Talpe in de ruimte waar de collectie vorm krijgt, gefotografeerd wordt, waar de ‘beelden’ ontstaan alvorens de collectie wordt uitgezet in de markt. We krijgen een inkijk in hoe  het creatieproces, de stoffenkeuze eraan toe gaan. Geen modeshow, wel het passioneert verhaal achter dit ‘kleinere’ modelabel. Hoe start je telkens een nieuwe collectie? Waar haal je de inspiratie? Antwoorden op vragen als: ‘wat zijn de uitdagingen’, ‘hoe de unieke ‘selling position’ verdedigen’, ‘hoe moeilijk of uitdagend is het om te ‘groeien’, en ‘hoe verover je een ‘nicheplek’ en hou je stand naast het grote modegeweld’?En wat de economische kant van het modeverhaal betreft. Hoe omgaan met ‘duurzaamheid’, ‘ethische’ productie. Hoe hard is de modewereld?   Shoot your questions!!!

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .