Bezoek achter de schermen en kunstcollectie TROUBLEYN / LABORATORIUM

Bezoek achter de schermen en kunstcollectie TROUBLEYN / LABORATORIUM

Datum: 
donderdag, januari 18, 2018
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Bijeenkomst om 14.15 Pastorijstraat 23, 2060 Antwerpen Aanvang 14:30 Einde rond 16:30
Bijdrage: 
12 euro pp
Referentie: 
01-18
Max. aantal deelnemers: 
30
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Troubleyn/Laboratorium, is de werkplaats van Jan Fabre aan de rand van Antwerpen. Dit bezoek zoomt in op de plek waar verbeelding en creativiteit borrelt en ontstaat. Het geeft inkijk in de rijke historiek van het gebouw, de architecturale transformatie door Jan Dekeyzer, en het dagelijkse leven van Jan Fabre met zijn team en performers.
Het Troubleyn/Laboratorium huisvest bovendien een collectie unieke geïntegreerde werken van vooraanstaande internationale kunstenaars met wie Jan Fabre zich verwant voelt.De collectie getuigt van het aangrijpende enthousiasme waarmee kunstenaars, performers en medewerkers hebben bijgedragen tot wat het Troubleyn / Laboratorium vandaag is: een unieke vrijplaats voor de kunst.
De rondleiding gebeurt in 2 groepen. Een welkomstdrankje is inbegrepen.
Einde voorzien rond 16:30 uur.
Organisatie:  Kris van Kersschaever

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .