Lezing – Het Oost-Indisch avontuur – Jan Parmentier

Lezing – Het Oost-Indisch avontuur – Jan Parmentier

Datum: 
dinsdag, maart 20, 2018
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Om 19:45 uur Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen. Aanvang stipt om 20 uur; einde rond 22 uur
Bijdrage: 
8 euro pp
Referentie: 
03-06
Max. aantal deelnemers: 
50
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

OPGELET WIJZIGING DATUM
Het Oost-Indisch avontuur, Onder het Oostenrijkse bewind kregen Zuid-Nederlandse ondernemers voor het eerst de mogelijkheid om te participeren aan de rechtstreekse Oost-Indiëvaart.  Echter de Vlaamse handelaars en reders waren onervaren en laatkomers op deze markt. Niettemin slaagden ze erin in enkele jaren tijd en benijdenswaardig aandeel in te palmen in deze trafiek. Vooral in de theehandel bleken ze zeer succesvol. Op welke manier de Zuid-Nederlanders dit klaar speelden vormt de hamvraag van deze presentatie. De Heer Jan Parmentier, wetenschappelijk medewerker in het Museum aan de Stroom en gespecialiseerd in maritieme en overzeese geschiedenis , neemt ons mee op een boeiende reis…

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .