Het Snijders&Rockoxhuis Een verrassend museum in hartje Antwerpen! OPGELET 23 APRIL i.p.v. 26 MAART

Het Snijders&Rockoxhuis Een verrassend museum in hartje Antwerpen! OPGELET 23 APRIL i.p.v. 26 MAART

Datum: 
maandag, april 23, 2018
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
om 9:45 voor de ingang Keizerstraat
Bijdrage: 
5 euro pp
Referentie: 
03-26
Max. aantal deelnemers: 
18
Deelname: 
Enkel voor Stadsgidsen (leden KGvA)

WIJZIGING: 23 APRIL i.p.v. 26 maart 2018
We bezoeken we het Snijders&Rockoxhuis voor een exclusieve rondleiding door de conservator, Mevrouw Van de Velde. Beide panden, met zorg gerestaureerd, behoren tot
het patrimonium van KBC dat het Rockoxhuis al sinds 1977 openstelt als museum. Het concept van het
Rockoxhuis is onder de loep genomen en hertekend. Het Snijdershuis is eraan toevoegd. De leefwereld van hun zeventiende-eeuwse bewoners wordt er opgeroepen met kunstwerken uit de eigen rijke collectie
zestiende- en zeventiende-eeuwse kunst, aangevuld met langdurige bruiklenen.
Over de schouders van Nicolaas Rockox en Frans Snijders kijken we naar hun leefomgeving, naar kunst creëren en kunst bevorderen, naar verzamelen en etaleren, naar vermaak en vertier, naar markten en gedekte tafels, naar natuur en tuinen, naar de humanist en de modale burger in de woelige tijd waarin ze leefden. Nicolaas en Frans hebben bovendien nog een patriciërsfamilie te gast. Zij verwelkomen De Duarte’s die bekend stonden als belangrijke juweliers. Maar het waren vooral hun muzikale talenten waarover tijdgenoten vol bewondering spraken en waarvoor het Antwerpse Vleeshuis zijn expertise en instrumenten in langdurige bruikleen geeft.
Rockox en Snijders waren spilfiguren in het Antwerpen van de baroktijd. Beiden drukten ze hun stempel op het culturele en sociale leven van hun stad, Nicolaas als burgemeester, Frans als bedreven schilder van dieren en stillevens. 20 jaar lang waren ze ook buren in twee aangrenzende patriciërswoningen in de Keizerstraat.
WE LATEN SLECHTS 18 DEELNEMERS TOE. DUS IS DE BOODSCHAP/ ONMIDDELLIJK INSCHRIJVEN EN VOORAL NU BETALEN. WIE BETAALDE EN TOCH NIET BIJ DE 18 IS KRIJGT HET INSCHRIJVINGSGELD TERUG.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .