Bezoek aan Distillerie de Beukelaer

Bezoek aan Distillerie de Beukelaer

Datum: 
maandag, juni 11, 2018
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
vanaf 13.45 uur, ingang distillerie, Haantjeslei 132, Antwerpen. Aanvang stipt om 14.00 uur
Bijdrage: 
7 euro pp
Referentie: 
06-11
Max. aantal deelnemers: 
45
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Een naam als een bel, een onverwoestbare reputatie. Distillerie de Beukelaer is op en top Antwerps Erfgoed. Lang geleden bezocht Alvo de gebouwen, hoog tijd dus om een tweede bezoek te organiseren. Uiteraard weet elke stadsgids dat het ontwerp van de gebouwen in de Haantjeslei van de hand van J. Hofman is, geboren in het Nederlandse Oosterhout in 1859 en overleden te Antwerpen in 1919.
Het lukte François-Xavier de Beukelaer in 1863 en dat na jarenlange opzoekingen (en natuurlijk veelvuldige proeverijen) om een originele kruidenmengeling op punt te stellen die als elixir op korte tijd stormenderhand West-Europa veroverde. Het regende bij wijze van spreken gouden medailles.
Er werd gestookt op de Paardenmarkt, uitgebreid gestookt in de Bredastraat 22 (en dat met verschillende bijhuizen) om tenslotte in 1894 een vaste stokerijstek in de Haantjeslei te veroveren.
Het bezoek duurt ongeveer 2,5 uur. Je bewondert het neo-Vlaamsrenaissance bureelinterieur, je bezoekt de stokerij en je sluit af met een degustatie van drie proevertjes: een Elixiertje, een Elixir de Spa en een Advocaat Extra FX de Beukelaer.
Tussendoor verneem je alles over geschiedenis, productie, familie, zelfs film en kan je na de proeverij met een of meerdere flessen tevreden huiswaarts keren.
We maken er een feestje van!
 
Tussen haakjes: J. Hofman bouwde de Hoofdsynagoge van de Oostenstraat en ontwierp een twintigtal woningen op de Cogels-Osylei o.a. de Twaalf Duivelkens en het huis de Zonnebloem, toch mooi meegenomen nietwaar?

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .