Bezoek aan het Rubenianum

Bezoek aan het Rubenianum

Datum: 
woensdag, mei 9, 2018
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
vanaf 13.45 uur, ingang Rubenianum, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen, tel 03/201 15 77. Aanvang stipt om 14.00 uur
Bijdrage: 
5 euro pp
Referentie: 
05-09
Max. aantal deelnemers: 
25
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Elke stadsgids kent het Rubenianum. Maar wat is kennen? Daarenboven kan kennis altijd uitgebreid worden. Bij deze wordt je met dit bezoek aan het centrum in de gelegenheid gesteld om je parate kennis aan te vullen of te hernieuwen.
Het Rubenianum, definitief opgericht in 1962, is een gespecialiseerd studiecentrum over kunst, niet alleen over de barokperiode zoals velen denken, maar over kunst van de late middeleeuwen tot de 18de eeuw én niet alleen in de Nederlanden maar in West-Europa.
De basis van de gespecialiseerde bibliotheek werd gelegd met het verwerven van het enorm archief van Ludwig Burchard in 1963 (onvoorstelbaar: liefst drie volle containers).
Het archief omvat nu meer dan 45.000 volumes gaande van boeken over allerhande catalogi en overdrukken. De klemtoon ligt duidelijk op de Zuidelijke Nederlanden en dan meer specifiek op de 16de en 17de eeuw. Uiteraard betekent dat de Kunstvolle Drie-eenheid: Rubens, Van Dyck en Jordaens dik in de verf worden gezet.
Wat echter iedereen weet is dat in het Rubenianum gewerkt wordt aan een volledige catalogus van alle werken van Pieter Paul Rubens. Een werk van lange adem. Het eerste deel rolde in 1968 van de persen, het laatste volgt, streefdoel uiteraard, in 2020. De vzw Centrum Rubenianum verzorgt de wetenschappelijke uitgave. Het zou een flinke aanwinst voor je boekenkast betekenen: liefst 29 delen die 46 titels behandelen.
Wat staat er op het programma? Verwelkoming door mevrouw Véronique van de Kerckhof, directeur, die tevens een introductie over de werking van het studiecentrum zal verzorgen. Daarna wordt de geschiedenis van het Kolvenierspand uitvoerig door onze collega Roger Van der Linden uit de doeken gedaan en tenslotte zal de heer Arnout Balis, voorzitter van het Centrum Rubenianum en internationaal erkend Rubens expert, je diets maken hoe je een échte Rubens kan herkennen. Met een rondleiding wordt dan het bezoek afgesloten.   

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .