Letter-kunde: verzameling letterpersen van Dhr Goossens

Letter-kunde: verzameling letterpersen van Dhr Goossens

Datum: 
maandag, oktober 29, 2018
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
13:45 samenkomst in de Letterkundestraat 138C, Wilrijk
Bijdrage: 
5 euro pp
Referentie: 
10-29
Max. aantal deelnemers: 
15
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Op 29 oktober organiseren we een exclusief bezoek aan de verzameling 'letter-kunde' van Patrick Goossens, u allicht beter bekend als bakker Goossens. Hierna de home-pagina van de website 'letter-kunde'.
 
http://letter-kunde.be/the-collection/
 
The Collection
 
The collection of project Letter-Kunde started in the 1970 ies with a treadle press and a rack of type. The intention was to publish historical research and interesting historical documents.  In those days, using what is now called ‘letterpress’ was still very common. The guidebook to follow was John Ryder’s  ‘Printing for Pleasure’.  Still a good read.
 
Alas, after setting my first page, or attempting to, I soon feel short of characters.  The type I bought came from a commercial printer, who used it to set business cards.  A lot of interesting founts, but not enough.
 
This lead to a query to fine more equipment, mostly type.  Alas, in Belgium at that time, print shops still had a lot of material, but did not want to part with it.  Unless, if things got urgent, you had to come and take it away today, or ultimately tomorrow.  And you had to take ‘everhting’… A story many ‘collectors’ will confirm.
 
Soon after, when the internet got more in to use, all of a sudden, everything came available. Being under the impression that everything was rare, I felt I needed to save as much as possible.
 
As time went by, and the original urge to research print history again, the collection turned out to be the base for  an industrial-archaeological approach to print history. See research page.
 
And as for the printing, that became important again in the new millennium, for which I refer to the Press pages.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .