Van "Helden en Sukkelaars":Gezondheidszorg tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Van "Helden en Sukkelaars":Gezondheidszorg tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Datum: 
dinsdag, februari 5, 2019
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Om 13.45 uur in de inkomhal Stuivenbergziekenhuis, Lange Beeldekensstraat 267 2060 Antwerpen Start rondleiding: 14u
Bijdrage: 
9 euro pp
Referentie: 
02-05
Max. aantal deelnemers: 
20
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was de gezondheidszorg onvoldoende voorbereid op deze ongemeen verwoestende oorlog, gekenmerkt door nieuw wapentuig, gebruik van chemische gassen en jarenlange loopgravenstrijd. Toch ontwikkelden artsen en wetenschappers nieuwe oplossingen voor de behandeling van verwondingen, shock, buik- en borstletsels, en niet in het minst voor de afschuwelijke gelaatsverminkingen, brandletsels en afgeschoten ledematen. De geneeskunde houdt, niettegenstaande alle ellende, aan Wereldoorlog I een aantal substantiële vernieuwingen over. In deze tentoonstelling wordt het verhaal verteld van de evolutie van de gezondheidszorg tijdens en onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog. Er wordt een beeld geschetst van de inspanningen die artsen, verpleegkundigen en brancardiers leverden om de overlevende slachtoffers te helpen, te ondersteunen en te revalideren. Professor Dr. R.Van Hee, conservator van het museum, zal ons zelf rondleiden. Wie hem al gehoord heeft weet dat hij een bijzonder boeiend spreker is en dat de 2 uren zo voorbij zullen zijn, maar dat het ook kan uitlopen.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .