Moderne Meesters Bernaerts

Moderne Meesters Bernaerts

Datum: 
vrijdag, maart 15, 2019
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
13:45 Museumstraat 23-25, 2000 Antwerpen
Bijdrage: 
6€ - op rekening van ALVO - IBAN BE55 4097 5391 3144
Referentie: 
mededeling (REF 03-15)
Max. aantal deelnemers: 
45
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Opgericht in 1974 als bescheiden antiekzaak in Lier is Bernaerts uitgegroeid tot één van de leidinggevende veilingzalen van het land. In mei 2012 opende de nieuwe expositiezaal in de Museumstraat. In deze ruimte worden exposities georganiseerd rond Oude, Moderne en Hedendaagse Kunst. Hier kunnen kunstliefhebbers terceht voor inbreng van goederen en advies over aan- of verkoop van kunstvoorwerpen en verzamelingen.
Op 18 & 19 maart 2019 wordt er een veiling gehouden van Moderne Meesters. Naar aanleiding daarvan en voorafgaand aan die veiling organiseert ALVO een bezoek met presentatie ‘Achter de schermen van het veilinghuis’ door Peter Bernaerts met verhalen over “successen” en “mislukkingen” uit de rijke ervaringsgeschiedenis van het huis. Er wordt ons ook nog een drankje aangeboden en een rondleiding aan de tentoonstelling van de stukken die dat weekeind geveild worden. De activiteit duurt zowat 2,5 uur. Na afloop kan je nog nablijven in de expo tot sluitingstijd.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .