BEZOEK & LEZING: SINT LIEVENS COLLEGE - PELGRIM - ARCHITECTUUR EN VOORGESCHIEDENIS.

BEZOEK & LEZING: SINT LIEVENS COLLEGE - PELGRIM - ARCHITECTUUR EN VOORGESCHIEDENIS.

Datum: 
woensdag, april 3, 2019
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
13.45 - Kasteelpleinstraat 31 - Start om 14:00
Bijdrage: 
5 euro pp
Referentie: 
04-03
Max. aantal deelnemers: 
20
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Op 6 februari 1929 stichtten enkele leden van de Katholieke Vlaamse Schoolbond onder voorzitterschap van Lieven Gevaert de vzw Sint-Lievenscollege. Op 28 juli van dat zelfde jaar kondigt deze Vlaams voelende ondernemer de aankoop aan van de chocolade- en koekjesfabriek Gevers in de Kasteelpleinstraat, 3296m² groot. De vzw stelt Jozef Huygh aan als architect, met Jan Smits en Flor Van Reeth als zijn medewerkers.
Jozef Huygh, Flor Van Reeth en de directeur Jozef Van Herck kennen elkaar van De Pelgrim. Ondanks een aantal tegengestelde visies en tegen de achtergrond van de wereldwijde economische crisis, ontwikkelt de priester en kunsthistoricus Jozef Van Herck een coherente visie op het bouw- en decoratieprogramma. Hij slaagt erin soms tegenstrijdige standpunten te verzoenen. De beeldhouwers Jan Poels er Rik Sauter - die zijn leven lang leraar tekenen aan het college was - hebben hun inbreng in de voorgevel. Rik Sauter was Pelgrim lid en Jan Poels en zijn zonen Jules en Albert namen deel aan de Pelgrim expositie van 1927 en 1930.
De lezing wordt verzorgd door Karl Scheerlick, archivaris van het SLC. Zijn verhaal start met de geschiedenis van de chocoladefabriek Gevers. De lezing wordt gevolgd door een wandeling en uitgebreide toelichting in deze architectuurschrijn, tot stand gekomen vanuit de visie van de Pelgrim beweging.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .