Het groene Leikwartier - hoven van plaisantie, straten, parken en pleinen

Het groene Leikwartier - hoven van plaisantie, straten, parken en pleinen

Datum: 
woensdag, mei 22, 2019
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Om 14.00 uur op de hoek van de Sint-Laureisstraat en de Moonsstraat.
Bijdrage: 
5 euro pp
Referentie: 
05-08
Max. aantal deelnemers: 
20
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Het groene Leikwartier - hoven van plaisantie, straten, parken en pleinen
Wandeling o.l.v. Karel Scheerlinck, archivaris van het Sint-Lievenscollege
Grondspeculant Gilbert Van Schoonbeke legde in 1547 de basis voor dit hovenkwartier met riante zomerhuizen voor Antwerpens rijksten. Halfweg de 19de eeuw worden in de groene buitenwijk nieuwe straten geopend. Na het slechten van de Spaanse vestingen evolueerde de Lei van landelijke buitenij tot een volwaardig stadskwartier met statige meesterwoningen, heren- en burgerhuizen.
Een begeleide wandeling brengt ons langs het groen in de wijk. Die gaat van het Hof van Leysen en het Torenhof, het enige nog resterende hof van plaisantie (dankzij Werkgroep De Lei in 1976 van de sloop gered en beschermd); via de tuin van 'Dames de Sion' naar de verkaveling van Belpaire & Co met het groene ronde punt als centrum van de residentiële Arthur Goemaerelei, Bosmanslei en Van Putlei.
De wijk zelf nodigde met haar schare aan bel-etagewoningen voor de betere burgerij en haar rijkdom aan ornamentele stijlen uit tot een compromis tussen consolidatie en experiment. De architecten Léon Stynen, Eduard Van Steenbergen en Paul Smekens, verbonden met de Tentoonstellingswijk realiseerden in De Lei hun vroegste ontwerpen. Daarin tekende zich de overgang van art deco naar een gematigd functionalisme af.
Van het twintigtal realisaties in de wijk springen het gebouw Verswijver (P. Smekens 1927), de woning Van Savelbergh (E. Van Steenbergen 1931) en de Residentie Van Rijswijck (L. Stynen 1932) in het oog: ze zijn beeldbepalend voor de omgeving en voor het vroege oeuvre van deze drie vooraanstaande Antwerpse architecten.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .