Gegidst bezoek WIJZIGING OM 14:00 ipv 10:15

Gegidst bezoek WIJZIGING OM 14:00 ipv 10:15

Datum: 
zaterdag, november 23, 2019
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
23 november vanaf 14.00 uur ingang Mayer van den Bergh
Bijdrage: 
6 euro per persoon, inkomticket zelf aan te schaffen
Referentie: 
11-23
Max. aantal deelnemers: 
15
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Bruegel is dit jaar het feestvarken. Na een overrompelende tentoonstelling in Wenen keerde de ‘dulle Griet,’ verteerd door heimwee, terug naar de Metropool. En nu moet het toch wel lukken dat op 5 oktober 2019,exact 125 jaar geleden, Fritz Mayer van den Bergh het werk voor amper 448 Belgische frank, ongeveer 2300 euro, aankocht op een veiling in Keulen.
Dat bracht het museum Mayer van den Bergh op ideeën. Want ook Florent Van Ertborn (1784-1840) had een goede neus wat aankoop van topstukken betreft. Zo verwierf hij in een Parijse kunsthandel een bizarre Madonna van Fouquet, die nog altijd voor verbazing zorgt.
Dus wordt er een tentoonstelling opgezet met beide werken als ankerpunt maar ook de andere aankopen van beide heren worden belicht . Niet alleen de werken maar ook de verhalen achter deze kunstwerken komen aan bod. Kortom, een “must” voor elke rechtgeaarde stadsgids dus “allen daarheen” maar let op, de plaatsen zijn beperkt.

Belangrijk: de deelnemers worden vriendelijk verzocht hun eigen inkomticket aan te schaffen. Het inkomgeld is niet in de 6 Euro Alvo bijdrage voor rondleiding en organisatie inbegrepen. 
Ben je dus in het bezit van een A-kaart, een kaart of badge van Antwerpse stadsgids, een ICOM kaart, lerarenkaart, perskaart, Antwerp City Card, of ben je Vriend van de Antwerpse Musea breng dan deze bewijsstukken mee. Ben je niet in het bezit van deze kaarten dan dien je, afhankelijk van je leeftijd de inkom voor het museum (8 of 6 euro) boven op de 6 euro Alvo-bijdrage te betalen.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .