Wandeling Nieuw Zuid 4 oktober om 14 uur

Wandeling Nieuw Zuid 4 oktober om 14 uur

Datum: 
vrijdag, oktober 4, 2019
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
standbeeld Jan de Lichte, Bolivarplaats om 13:45; aanvang om 14 uur
Bijdrage: 
4 euro pp
Referentie: 
10-04
Max. aantal deelnemers: 
20
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

In 2013 startte Triple Living, na het verwerven van de vroegere NMBS terreinen en het opstellen van een masterplan door studio Associato Secchi-Vigano, met de ontwikkeling van de wijk Nieuw Zuid. Anno mei 2019, zes jaar later, staat de teller op 500 inwoners. Streefdoel is om tegen 2028 hier onderdak aan een 4000 Antwerpenaren te bieden. Gestaag en met verbazingwekkende snelheid rijst het een na het ander gebouw uit de grond. Na het voorheen georganiseerde bezoek aan de warmtecentrale krijg je nu de gelegenheid om een ‘stavaza’ op te maken nu ongeveer 1/3de van de wijk voltooid is. Op het einde van de wandeling wordt het oudste gebouw, de zetel van Bank van Breda, indien toegankelijk, bezocht. Stevig schoeisel is een aanrader.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .