Van Eyck en Gent

Van Eyck en Gent

Datum: 
woensdag, februari 19, 2020
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
MSK Gent 11:45
Bijdrage: 
Afhankelijk van ICOMkaart Museumpas of gewoon ticket
Referentie: 
02-19
Max. aantal deelnemers: 
50
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Na Rubens en Breughel, is het nu de beurt aan Van Eyck.Alvo organiseert een bezoek aan de Tentoonstelling Van Eyck 2020 in het MSK in Gent op woensdag 19 februari 2020 om 12 uur.
 

Na onze oproep noteerden we een twintigtal deelnemers. Dit is helaas onvoldoende om een autocar in te leggen en er een daguitstap van te maken. Met de trein en de tram heb je echter een eenvoudig alternatief. 
 
We kunnen wel volgende ticketprijzen bevestigen: 
- ICOM-leden : gratis en moeten niet vooraf boeken; op de dag zelf de kaart uiteraard aan de balie kunnen voorleggen (let op : geldige kaart 2020)
- Museumpashouders: € 19,8 i.p.v. € 23 (geldige pas voor 2020 op de dag zelf aan de balie voorleggen) 
- gewoon ticket: € 22,5 i.p.v. € 25 in voorverkoop of € 28 ter plaatse.
De organisatie van de tentoonstelling plant bijkomende rondleidingen à € 100 per groep van 20. Van zodra die on line komt, proberen we één rondleiding te boeken.
 
WIE TOCH GRAAG VAN DEZE KORTING WIL GENIETEN EN NOG NIET INGESCHREVEN HAD KAN NOG TICKETS BEKOMEN. GELIEVE DAARVOOR EERST RECHTSTREEKS MET JOHAN CONTACT OP TE NEMEN.
  
Gelieve de juiste ticketprijs te storten op rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB van ALVO met de referentie 02-19 en met vermelding van de namen van de deelnemers.  De houders van de ICOM-kaart hoeven niets te betalen. De eerste twintig die het bedrag van hun ticket overschrijven zullen ook van de rondleiding kunnen genieten. Daartoe betalen ze op de dag zelf € 5 per persoon (onder voorbehoud dat die rondleiding on line komt).
 
Voor verdere vragen kan je terecht bij Johan.

 

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .